Pehea lā ka puana ʻana i ka wē?

na Laiana Wong (ka lā 28 o ʻOkakopa, 2017)

Synopsis: The “w” in Hawaiian today is sometimes pronounced like an English “w” and sometimes like an English “v”. What’s up with that?

Aloha mai kākou. ʻO kēlā nīnau e kau maila ma luna, he nīnau wāhi pūniu ia, no ka mea, ʻaʻole i mōakāka ke ʻano o ka puana ʻia o ka “w” ma ka ʻōlelo Hawaiʻi a ua hele a ʻano huikau ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi o kēia au. Lohe ʻia he “w” i kekahi manawa, a he “v” i kekahi manawa. A ʻo ka nīnau nui hoʻi: Ua pili anei ia lolelua i kahi o ka ʻōlelo e puka mai ai ia hua? ʻEā, e ka mea heluhelu, ke hāpai ʻia nei kēia kumuhana i mea e hōʻike ai i ke ʻano hōkai mai o ka noʻonoʻo haole i loko o ka ʻōlelo Hawaiʻi.

Hoʻomanaʻo aʻela au i ka nīele ʻana aku i kaʻu kumu ʻōlelo Hawaiʻi ma ka papa makua o ka Pūnana Leo he 28 makahiki aku nei. Nīnau akula au iā ia no ke ʻano pololei o ka puana ʻana i ka huaʻōlelo “Hawaiʻi”?” Pane maila ʻo ia ala ua lohe ʻia he ʻehā ʻano puana ʻana, ʻo ia hoʻi ʻo Hawaiʻi, Hawaʻi, Havaiʻi, a me Havaʻi. Aloha nō. ʻO ia mau huikau nō o kahi keiki ʻike ʻole i ka puana Hawaiʻi.

Ma ia hope mai, ua hoʻi au i ka ʻimi naʻauao ma ke Kulanui a ʻo ia mau nō ka pohihihi o ia hua he “wē”. Hoʻomaopopo aʻela au i ka haʻi ʻōlelo a kahi polopeka no ka hoʻopuka ʻia o kēia mau puana hualeo ʻelua (w a me v) no ka hualeo hoʻokahi. ʻōlelo maila kēlā, ua pili nō ka puana i ke ʻano o ka woela e hahai mai ana. ʻO ia hoʻi, inā he “a”, he “e”, a i ʻole he “i” ke hahai ana, e puana ʻia ka hualeo [w] e like me ka “v” ma ka ʻōlelo haole, a inā he “o” a he “u” paha ke hahai mai ana, ua puana ʻia ma ke ʻano he “w” ma ka ʻōlelo haole. A ʻo ke kumu mai, he ʻano pilina ma waena o ia mau woela (o me u) a me ka “w” ʻoiai ua mōkio maila nā lehelehe ma ka hoʻopuka ʻana. He manaʻo maikaʻi paha ia, eia naʻe ka mea ʻāpiki, ua puana ʻia ka huaʻōlelo “woela” me ka “v”. He kūʻē lula paha?

He haumāna kālaiʻōlelo au ma ke Kulanui i ia mau lā a komo akula i loko o ka papa kālaileo a ke kauka Albert J. Schutz. Wahi āna, he mau kani ia nāna e hoʻopilipili i nā hualeo haole, a ʻo ke kani Hawaiʻi o ke au kahiko, aia ma waena o ia mau kani ʻelua (v a me w). ʻōlelo maila ʻo ia, he hana ʻia ka “v” o ka ʻōlelo haole ma o ka hoʻopili ʻana i ka pae niho o luna me ka lehelehe o lalo, a ʻo ka “w” hoʻi, ua hana ʻia ma o ka hoʻomokio ʻana i nā lehelehe ʻelua, a ʻaʻole e hoʻopili ʻia.

Wahi āna, ua ʻokoʻa ka hoʻopuka ʻana o ka poʻe kahiko i ia kani. Hoʻopuka ʻia ke ea ma o nā lehelehe ʻelua i ʻano pili koke i kahi manawa a kaʻawale hoʻi i kekahi manawa. Inā ua pili, e ʻānai ʻia nā lehelehe ʻelua e ke ea a ʻo ia ka puka ʻana mai ia o ke kani kapalili o nā lehelehe, he “v” ke lohe aku. Inā e kaʻawale nā lehelehe, puka wale mai ke ea me ka ʻānai ʻole aku i nā lehelehe a ʻaʻole kani kapalili e lohe ʻia, he kohu “w” ke lohe aku.

Ua kū mai ka ʻōlelo haole i ka moku, a i mea e hoʻopilipili ai ka poʻe haole i ke ʻano “v” o ia hua, ua pā ka lehelehe i ka niho e like me ka hana ma ka ʻōlelo haole. He ala ia i komo malū ai ka ʻōlelo haole i loko o ka puana Hawaiʻi. Hoʻokahi wale nō ia laʻana no ka loli ʻana o kā kākou ʻōlelo. Auvē!

He maʻi ʻino e huikau ai ka waihona noʻonoʻo

na Laiana Wong (ka lā 21 o ʻOkakopa, 2017)

Synopsis: Researchers are making headway in their efforts to understand the causes of Obsessive Compulsive Disorder. Interestingly, some of the genes in which ceratain mutations occur that seem to be linked to OCD are the same as those found in animals with similar disorders.

Aloha mai nō kākou e nā hoa heluhelu o Kauakūkalahale. E mahalo nō kākou i ka mea loaʻa, ke olakino maikaʻi a me ka paʻa mai o ia mea he mōakāka o ka noʻonoʻo. He pōmaikaʻi nui ia i loaʻa ʻole i ko kākou poʻe hoa kanaka a pau. Aia nō kekahi poʻe i pilikia ko lākou hoʻomaopopo ʻana i kā lākou hana i hana iho nei, e laʻa ka holoi lima. ʻO ia hoʻi, i ka pau ʻana o ia hana, ʻaʻole nō a he wā, e holoi hou aku nō i ka lima. Kohu mea lā ua poina loa ia holoi mua ʻana.

He ʻano maʻi kēia e lilo ai ka hoʻokō ʻana i kekahi hana maʻa mau he pulakaumaka no kekahi poʻe. Aloha nō ka poʻe i loaʻa i kēia ʻano maʻi. ʻAʻole hiki iā lākou ke hōʻalo i ka hana pinepine ʻana i kahi hana maʻalahi e laʻa ka laka ʻana i ka ʻīpuka, ka holoi ʻana i ka lima, ka hīmeni pinepine ʻana i kekahi mele ma loko o ka noʻonoʻo, a me ia mea aku ia mea aku. I ka manaʻo o kēia poʻe, ʻaʻole i laka ʻia ka ʻīpuka, ʻaʻole i holoi ʻia ka lima, a ʻaʻole i hīmeni ʻia aʻe nei ke mele. E koikoi hewa ʻia lākou e hoʻokō i ia hana i loko nō o ke kō pono ʻana ma mua. He minamina ka loaʻa ʻana o ko kākou mau hoa kanaka i kēia maʻi a he mea ʻano ʻē hoʻi ke ʻike aku. Kohu ʻīlio i ke alualu ʻana i kona huelo. He pono alualu wale nō kēlā. ʻAʻohe nō a he wā e loaʻa ai.

Ua kapa ʻia kēia maʻi ma ka ʻōlelo haole ʻo ka OCD, Obsessive Compulsive Disorder, a ke kapa nei au i ia maʻi hoʻokahi ma ka ʻōlelo Hawaiʻi he maʻi kuko hoʻokō. Ua ʻikea ke alualu ʻana o ka ʻīlio i kona huelo, akā, ʻo nā ʻīlio i nānā ʻia ma kēia papahana noiʻi, e noke aku nō i ke alualu a hala he mau hola. Kohu mea lā he ʻiʻini nui e koikoi nei i ka hoʻokō ʻana i ia hana, a ʻaʻole hiki ke waiho wale i ia pulakaumaka.

A he aha lā ke kumu e kupu mai ai kēia ʻano maʻi? Aia nō paha ka mole i ia mea he ʻōewe. Ua loaʻa mai i kekahi poʻe noiʻi he wahi ʻike hou e hoʻākāka iki mai ana i ka hāʻina o kēia nīnau wāhi pūniu. ʻO ia hoʻi, ma ka nānā ʻana i nā ʻōewe o kekahi mau holoholona (ʻo ka ʻīlio, ka pōpoki, a me ka ʻiole), nā ʻōewe nāna i hōʻike mai i nā hōʻailona o kēia maʻi, a i ka hoʻohālike ʻana hoʻi me nā ʻōewe o kākou kanaka, ua loaʻa mai he ʻehā ʻōewe pili i kēia maʻi, aia ma loko o nā holoholona a me kākou kanaka kekahi.

Ke manaʻo nei ka poʻe e noiʻi nei i kēia hihia, ua ʻāhuli ke ʻano o ia mau ʻōewe a ʻano ʻokoʻa maila, a ua lilo ia ʻāhuli ʻana i mea e pau ai ka hoʻokaʻa ʻana i ka ʻike ma waena o nā hunaola aʻalolo a pio ai hoʻi kekahi mea nāna e hoʻōki i ka hana mau ʻana o ke kanaka i kāna hana me ke kuko nui e hoʻokō.

He pōmaikaʻi ka loaʻa mai o kēia ʻano ʻike. Maliʻa o lilo ia i mea e  lapaʻau ai i kēia maʻi weliweli ʻo ke kuko hoʻokō. He ola ia e pono ai kānaka, a e pono ai hoʻi nā holoholona huikau o ka noʻonoʻo.

Hoʻohāliʻaliʻa i ka Mōʻīwahine aloha

na Kekeha Solis (ka lā 14 o ʻOkakopa, 2017)

Synopsis: A wonderful exhibit in remembrance of Queen Liliʻuokalani. The exhibit, curated by Keahiahi Long, has been on display in Hamilton Library at the University of Hawaiʻi at Mānoa.

I aliʻi nō ke aliʻi i ke kanaka. He ʻōlelo ia mai kahiko mai. A he ahuwale nō ia manaʻo ma ka hana a nā aliʻi o ke au i hala. A ʻo ia paha ka mea i nui ai ke aloha o kānaka o ia au a me kēia au nō hoʻi e holo nei. A ʻo ke kumu nō hoʻi paha ia i hana ʻia ai kahi hōʻikeʻike no ka hoʻohāliʻaliʻa ʻana i ia aliʻiwahine aloha nui ʻia o kākou, ʻo ia ka Mōʻīwahine Liliʻuokalani. A ʻo kēia nō hoʻi ka makahiki e piha ai nā makahiki he hoʻokahi haneli o kona hala ʻana aku i ke ao polohiwa a Kāne. Na Keahiahi Long, ke kahu puke o Kamakakūokalani, i kūkulu i ia kia hoʻomanaʻo, a he nani hoʻi kau a koe aku. Aia nō ke waiho akula ma ka holoē e hele aku ai i ka Hale Pākuʻi o ka Hale Waihona Puke ʻo Hamilton ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa. ʻO ka lā mua o ua hōʻikeʻike lā, ʻo ka lā 8 o Kepakemapa. A ʻo kēia Lāpule, ka lā 15 hoʻi o ʻOkakopa, ka lā hope loa.

I ka wā e hiki aku ai a ma mua pono o ka holoē o ka Hale Pākuʻi o Hamilton, aia nō ke kū akula kahi kiʻi o Liliʻu Loloku Walania Wewehi i ke kiʻi ʻōnohi o Kū, e ʻike ai ke kamahele, ʻo ka hoʻomaka ia o kahi huakaʻi pōkole e launa iki ai me ka Laninui. A ke komo aku ʻoe i loko o ka holoē, ʻo ka ʻike aku nō ia i nā moʻokūʻauhau o Kapaʻakea lāua ʻo Keohokālole, nā mākua hoʻi o nā Lani ʻEhā. A ʻo nā Lani ʻEhā, ʻo Kalākaua, ʻo Liliʻuokalani, ʻo Likelike a me Leleiohoku, ʻo ia nā keiki i maopopo i ko ‘oukou mea kākau. Akā, ma ka nānāʻana aku i nā moʻokūʻauhau, he ʻekolu hou keiki a Kapaʻakea lāua ʻo Keohokālole, ʻo James Kaliokalani (ʻo ka hiapo ia), ʻo Anna Kaiulani a me Kaiminaauao. ʻO lākou nei, ua hoʻi koke i ka moe i ka moe kapu o Niolopua. ʻO kekahi i ka wāʻōpiopio a ʻo kekahi i ka wā e kamaliʻi ana. Aloha nō.

A ma kekahi o nā kiʻi e kū akula, ua ʻōlelo ʻia, he kumu alakaʻi ka Mōʻīwahine Liliʻuokalani na kākou e hahai like ai a aia nō ia mau ʻano e kau ana ma ka paia a ma loko paha o ka pahu hōʻikeʻike. ʻO ke ʻano mua e kau ana, ʻo ia ka mākaukau ma ka hana e pono ai ke alakaʻi a mālama ʻana i ke aupuni a me ka lāhui. ʻO ka lua o ke ʻano, ʻo ka noʻeau ia. ʻO kekahi ia o nā Lani ʻEhā, a ua lilo kāna mau mele i haku ai i mau mele punahele na kākou. A ʻo ke kolu o ke ʻano o Kamakaʻeha, ʻo ia ka wiwoʻole. E hana ʻo ia i nā mea e pono ai ka lāhui. A he mau hana ia i kū i ka pono, a ʻo ka hā nō ia o ke ʻano o Liliʻuokalani i hōʻike ʻia ma ua hōʻikeʻike lā.

ʻO kekahi mea i nani loa ma ia wahi, aia ke kīwī e hoʻolele ana i nā kiʻi like ʻole o ua Mōʻīwahine aloha nei a me nā palapala like ʻole me ka hoʻokani pūʻana aʻe i nā mele like ʻole a ia Laninui i haku ai, he iwakālua a ʻoi. A aia nō kahi mau mea hou aku e mākaʻikaʻi ai, nā palapala, nā pā leo, a me kahi lole (i hana hou ʻia). He holoē liʻiliʻi wale nō ia, akā, ua piha naʻe i ke aloha o ka Laninui i kāna mau kānaka a i ke aloha hoʻi o nā kānaka i ko lākou aliʻi aloha.

He nui nā kānaka i kākoʻo a hana like ma nei hōʻikeʻike, ʻo ia ʻo Jonathan Osorio, April Drexel, Piʻilani Kaʻaloa, Lia O’Neill Keawe, Mahealani Nishimura, Ronald Williams, Jr. o Hawaiʻinuiākea; ʻo Keawe Lopes lāua ʻo Kaʻiulani Kanehailua o Ka Waihona A Ke Aloha, Ka Papahana Hoʻoheno Mele, Ka Hālau ʻōlelo Hawaiʻi ʻo Kawaihuelani; ʻo Monica Ghosh, Dore Minatodani, Myra Waddell, Deborah Dunn, Kathleen Luschek, Ann Rabinko, Kapena Shim, Malia Van Heukelem o ka Hale Waihona Puke ʻo Hamilton; ʻo Adam Jansen o ka Waihona Palapala Kahiko o Hawaiʻi; ʻo Teresa Valencia, Zita Cup Choy, Marcus Ortiz o ka Hale Aliʻi ʻo ʻIolani; ʻo Karen Kosasa, Halena Kapuni-Reynolds, Craig Howes, a me Noelle Kahanu o ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa; ʻo John Barker o Hawaiian Mission Houses Historic Site and Archives; ʻo Vince Hazen o ka Hale Hōʻikeʻike Hana Noʻeau o Honolulu; a ʻo Stacy Naipo o Hui Hānai.

Ua lawa anei ka hana ʻino a ka pū?

na Laiana Wong (ka lā 7 o ʻOkakopa, 2017)

Synopsis: The mass shooting in Las Vegas is just one more piece of evidence that supports a bipartisan move for more extensive gun control laws. People kill people, but guns kill lots of people. Self-defense cannot be a defense for guns if no one has them.

Aloha kākou. Āhea e pau ai ka luku a ka pū? I ka Lāpule nei, ua ala au i ke kakahiaka a, e like me ka mea maʻa mau, heluhelu au i ka nūhou ma luna o ke kelepona paʻalima. ʻO ka puka mai o ia moʻolelo no ka luku ʻia o nā kānaka ma Las Vegas, a i loko nō o kona ʻano mānaʻonaʻo a hoʻoluʻuluʻu, ʻaʻole au i pūʻiwa. Ua lilo kēia ʻano nūhou he mea maʻa mau i kēia mau lā. Āhea e pau ai?

Noʻu iho, he wā kēia e kaʻakaʻa ai ka maka o ka lehulehu a ʻike i kekahi kumu nui e laha nei kēia ʻano hana ʻino. ʻO ia hoʻi, ʻo ka hūhewa o ka manaʻo o kekahi poʻe politika no ke kumu e make ai ke kanaka. Wahi a ka poʻe puni pū, ʻaʻole na ka pū ka luka ʻana, na ke kanaka naʻe nāna e kāomi i ke kīleo. Akā, e ʻole ka pū e paʻakikī ai ka luku ma ia ʻano i ʻike ʻia ma Las Vegas. Na ka pū nō i kōkua i kēlā kanaka i ka hoʻokō ʻana i kona manaʻo ʻino.

He kūpono nō ka ʻimi ʻana i ke kumu o ka ʻino. He kōkua nō paha ia i ka hōʻalo ʻana i kēia ʻano pilikia i ka wā e hiki mai ana. A no kēia hanana naʻe ma Las Vegas, pehea e wānana ʻia ai? ʻAʻohe wahi ʻano o ka ʻino i mahuʻi ʻia. Ua like nō paha kēia kaʻaka me kēlā a me kēia kanaka e kāʻaloʻalo mai ana ma ke alanui. ʻO ia nei naʻe, e hāpai ana i ka pū. A he keu kēia a ke kaʻaka puni pū. ʻAʻole i lawa hoʻokahi pū paʻalima. ʻAʻole lawa ka pū laipela. He mau pū kī hapa ʻakomi kāna, a he hāmeʻa hoʻi e hoʻololi ai i ke ʻano hapa ʻakomi o ia pū a lilo maila he pū kohu ʻakomi piha ke ʻano. Kapa ʻia aku ua hāmeʻa nei he “bump stock”, no ka mea, inā e kuke ka lima i ke ʻau o ka laipela, e lilo ia i pū laipela kohu ʻakomi. Eia ka mea ʻāpiki, ʻaʻole ia ʻano pū he mea kūʻē kānāwai.

A no laila, ua ʻano pololei ka ʻōlelo pale a ka poʻe puni pū. Na ke kanaka nō ia e kāomi i ke kīleo. Na ke kanaka hoʻi e pepehi ke kanaka, ʻaʻole na ka pū. Akā, aia nō i ke ʻano o ka pū ka nui o ka luku. No laila, he mea maikaʻi nō paha ka hāpai ʻia ʻana o kahi pila ma Wakinekona nāna e pāpā kēia ʻano hāmeʻa ʻo ka bump stock, a he mahalo ʻiʻo nō koʻu i ka poʻe Lepupalika nāna e kākoʻo i nā Kemokalaka i ka hāpai ʻana i kēia pila. Eia naʻe, ʻaʻole paha e lawa. He ʻakomi piha a he hapa ʻakomi, ʻo ia mau luku nō i nā hoa kanaka.

ʻAʻole e hoʻohana ʻia kēia ʻano pū i mea e kaupale ai i ka ʻino. He mea ia e hana ʻino ai. A ma kekahi ʻano, pēlā nā ʻano pū like ʻole a pau. ʻO ka pono wale nō ka mea e kaupale ai i ka ʻino. Inā e hapa mai nā pū, e hapa pū mai nō me ka luku ʻana. Aia i laila ka pono. Ua ʻike ʻia ka nui o ka poʻe ma ʻAmelika i kī ʻia i ka pū a make. ʻAʻole pēlā nā mokuʻāina ʻē aʻe o ka honua. Ua hapa loa mai! A ʻoiai ke noho hewa nei ʻo ʻAmelika ma Hawaiʻi nei, he wā wale mai nō koe a hōʻea mai ia ʻano ʻino i ko kākou mau kapakai nei.

E pāpā loa ʻia paha ia mea he pū. He mea ʻino ia a he hana ʻino kāna. ʻAʻohe wahi ola i laila.

E noho paʻa e nā hoa kūpaʻa i ke kūpono

na Laiana Wong (ka lā 30 o Kepakemapa, 2017)

Synopsis: Standing or kneeling for the American flag is a right supposedly guaranteed by what the flag symbolizes. Don’t fall for the Trump misdirection play. Stay the course until true equality reigns.

Aloha mai e nā hoa he kākaʻikahi nō ka heluna e noke nei i ka heluhelu nūhou ma o ka nūpepa. Eia kā ʻoukou wahi mea kākau ke hāpai hou nei i kēia nīnau no ke kūpono a me ka ʻole o ke kū ʻana ʻoiai e hoʻokani ʻia ana, a e hīmeni ʻia ana paha, ke mele aupuni o ʻAmelika. Noʻu iho, ʻaʻohe oʻu kumu e hoʻohanohano ai i ia mele a e hoʻomaikaʻi ai paha i kona hae. ʻAʻohe oʻu mahalo i ka pōā nāna i pākaha mai i koʻu kulāiwi aloha a me kona mau pōmaikaʻi e ola ai kuʻu lāhui. He noho nō kaʻu.

A no laila, no nā makahiki he 10 a ʻoi i hala aku nei, he mea maʻa mau iaʻu ka noho ʻana i ka wā e hoʻohanohano ʻia ana ka hae o ʻAmelika. He hōʻailona ia hae nāna e hoʻomaopopo mai no ke ʻano kohu ʻole o ia pākaha ʻana. A he hihia ia i hoʻoponopono ʻole ʻia mai ka MH 1893 a hiki loa mai i kēia lā. ʻO kaʻu hana pēlā, ʻeā, he hōʻailona ia e akāka ai, i mua o ke ākea, koʻu kūʻē paʻa ʻana i ia aupuni pōā ma nā ʻano he ʻelua, ʻo ia hoʻi, he kūʻē nō i ka hana a ke aupuni a he kūʻē nō hoʻi i ke kū ʻana o ia aupuni i kuʻu moku.

Ua ʻano ʻokoʻa ka hana a ka poʻe ʻālapa o ka NFL nāna e kukuli nei a e kui lima nei paha i ka wā e hoʻohanohano ʻia ana ka hae. ʻO ka mea naʻe e ʻokoʻa ai kā lākou hana a ʻokoʻa hoʻi kaʻu hana, ʻo ia nō ko lākou kūpaʻa ʻana ma hope o ko lākou aupuni, ʻo ʻAmelika. Ke ʻōlelo ʻia nei, he nīnau kēia no ke kaulike ʻole o ke kūlana o nā pāʻele a me ke kūlana o nā ʻili kea. Na wai e ʻole ka ʻike aku i ia pilikia? Kuailo? Na ka pelekikena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, na Donald Trump hoʻi. A na wai hoʻi e nele ka pūʻiwa?

Eia ka mea hoihoi. Ma hope o ʻehā kenekulia o ka noho ʻana i nā ʻAmelika ma ke ʻano he kauā, a me ka hapa mai hoʻi o ko lākou kūlana kanaka, ua mau nō ko lākou aloha iā ʻAmelika. A i kēia au a kākou e ʻike nei, i loko nō o ko lākou pakele ʻana i ke kūlana kauā, ua mau nō ko lākou hoʻomanawanui ʻana i ka nohona hemahema, ua kūpilikiʻi ke olakino a i kekahi manawa, ke pepehi hewa ʻia nei e nā mākaʻi. A i loko nō o ka noke ʻana o kekahi poʻe e hoʻohalahala iā lākou, ua mau nō ke aloha aupuni.

ʻO ia ihola ka mea ʻāpiki. Ke hōʻike wale aku nei nō lākou i ko lākou kūʻēʻē ʻana i ke kūlana kaulike ʻole o ko lākou nohona, a ke lilo nei ia keʻehina i kumu e hōʻāhewa ʻia nei i ke aloha ʻole a mahalo ʻole i ke aupuni. He hakuʻepa wale ia manaʻo! ʻO ka hāpai ʻia o ia manaʻo, he hōʻailona ia no ka nāwaliwali o ko Trump mā paio manaʻo ʻana. He kaʻa kaua ia na ka mea e hūnā nei i kona nāwaliwali. Mai puni i ia ʻano hana ʻepa a e ʻimi naʻe i ala e pono ai nā kānaka a pau. ʻO ia hoʻi, he hōʻailona wale nō ka hae a ʻaʻohe ona ʻeha ke kukuli nā kānaka i mua ona. ʻAʻole pilikia o ia kukuli ʻana. He noi ia i ka hoʻihoʻi ʻia mai o ka pono siwila o kānaka a me ke kūlana kaulike o kahi me kekahi. No laila, e nānā ʻia ka hoa kanaka o kipa hewa ke aloha i ka hae. E paio no ka pono a e noke i ka noho!

Hele i Kealia, ua napoʻo ʻē ka lā

na Laiana Wong (ka lā 23 o Kepakemapa, 2017)

Synopsis: Kauakūkalahale columns can be accessed in hard copy or at the StarAdvertiser website. They are also available a day later, for free, at http://www.trussel2.com/haw/kuk/hsa.htm, or at kauakukalahale.org. Contemporary editorials in Hawaiian need to reach Hawaiian language speakers online.

Aloha mai nō kākou e nā hoa heluhelu o Kauakūkalahale. Āhea hoʻi e lilo ai i hoa kākau? I loko o kēlā mau makahiki he 15 i hala akula, ua heleleʻi mai nā paka ua a hoʻohāinu mai i ka poʻe make wai. He mea maopopo, i kēia wā, ʻaʻole nō nui nā wahi e hele ai ka mea make wai a ʻono hoʻi i ka wai maoli, i mea e maʻū ai ka puʻu. He kākaʻikahi ʻiʻo nō.

ʻO ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi, eia nō ke ʻimi nei i wai e maʻū ai ka puʻu, a ʻo ka ʻeli ʻana a hohonu loa, ʻo ia ka mea e loaʻa ai. ʻAʻole nui nā wai loaʻa wale i ka ʻili o ka honua. ʻO ka ua kū kala hale naʻe kekahi o ia mau wai kākaʻikahi e loaʻa wale mai ana i ka poʻe ʻōlelo Hawaiʻi. ʻO ka mea naʻe e ālai nei i ka ʻike aku a ka maka, ʻo ia nō kona wahi e peʻe nei, ʻo ia hoʻi, ma loko o ka nūpepa. I ka neʻe ʻana o ke au o ka manawa, e loli ana nā hana i kūluma i ka lehulehu, e laʻa me ka heluhelu nūpepa. I koʻu wā e hānai ʻia ana, he mea mau i nā kānaka ka heluhelu ʻana i nā mea hou o ka ʻāina ma loko o nā nūpepa. I kēia au naʻe, ʻo ka pūnaewele puni honua, ma loko hoʻi o nā ʻōpua, kahi e  ʻālawa ai ka maka. A he hana manuahi hoʻi ia. He ʻoiaʻiʻo, ua hiki nō ke heluhelu i ke kolamu ma ka paena pūnaewele o ka nūpepa, a aia i laila ka ʻike ʻana i ka nūhou, eia naʻe, he kālā ka mea e heluhelu ai ma ka pūnaewele a e hoʻomoe ʻia ai paha ma ke kīpaepae hale.

Pehea lā e pono ai ka ʻōlelo Hawaiʻi? Aia nō paha ka pono ʻo ka hoʻouka ʻana i nā ʻatikala ma luna o kekahi paena pūnaewele manuahi. A ʻo ia ihola nō ka mea i hana ʻia. ʻO ka poʻe ʻōpio e ʻimi pākākā nei ma nā ʻōhuku ʻale o ka nūpepa i mau moʻolelo hoihoi e heluhelu ai, a i kākau ʻia hoʻi ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, akā, ʻaʻohe kālā e lele kapuahi ai, ua hiki nō ke heluhelu mai i nā kolamu a pau. Eia nō ke paʻa nei nā ʻatikala ma ka paena pūnaewele ma lalo nei: http://www.trussel2.com/haw/kuk/hsa.htm a i ʻole ia, ma lalo o kauakukalahale.org. ʻEā, e mālama ʻia nō nā ʻatikala a pau ma loko o kēia mau hōkeo ʻikepili ʻelua, a ʻo ka ʻatikala hou naʻe, e like me kēia ʻatikala e hālāwai nei kāua, e puka ana ma nā Lāpule, hoʻokahi lā ma hope o kona puka ʻana ma loko o ka StarAdvertiser.

Eia lā, he kono, mai nā luna hoʻoponopono, e kipa e nanea, a e hoʻouna mai ka lehulehu ʻōlelo Hawaiʻi i kā lākou mau kolamu e pili ana i nā nīnau wāhi pūniu o kēia au e holo nei, ke au i hala, a me ke au e hiki mai ana. Ua ʻike ʻia ka hemahema o ka hāpai wale ʻia nō o ka manaʻo hoʻokahi a o nā manaʻo ʻelua paha. ʻAʻole pēlā e ola ai kā kākou ʻōlelo. Aia ke ola a puka mai nā manaʻo like ʻole. ʻO ia ihola nō paha ka mea e māhuahua ai nā manaʻo a kākou o ka ʻaelike ʻana a ola ai hoʻi nā ʻano manaʻo o kākou o ke kūʻēʻē ʻana kekahi i kekahi. ʻAʻohe hewa i laila.

I kēia mau lā, he nui nā kumuhana koʻikoʻi e kupu mai nei. Mai hele i Kealia. E hana aku nō ʻoi wela ka hao!

Hawahawa ka lima o ke kālepa kaʻa

na Laiana Wong (ka lā 16 o Kepakemapa, 2017)

Synopsis: The living conditions following Harvey and Irma have been miserable, but the generosity of people has emerged. This is now being overshadowed by folk who, among other questionable activities, are reselling damaged cars without proper disclosure, as required by law.

Aloha mai kākou. I loko nō o ka nui o ka ua i loku maila ma luna o Tekasa a me Florida mā, a me kekahi mau mokuʻāina hou aku o ʻAmelika, ua mao aʻe nō a ua pā hou mai ka lā. ʻO ka ʻōlelo a ka poʻe kahiko “Uē ka lani, ola ka honua”, he hōʻailona ia e lana ai ka manaʻo. He mea maopopo, ʻo ka ua ka mea e ola ai ka honua. Wahi a kahiko, “Pili hoʻōla ka ua i ka ‘āpaʻa”. ʻEā, e ola hou ana nō, eia naʻe, i kēia manawa, ua pau nā lau o nā kumulāʻau i ka hao mai a ka makani, a ʻo kēlā mau mokupuni Wilikina hoʻi i hele a mae ke ʻano uliuli, e ola hou ana nō.

Eia naʻe, i kēia manawa, hemahema ka noho ʻana o ka poʻe e hoʻomanawanui nei i nā ʻano pōpilikia like ʻole he nui. ʻO ke kūlana punahelu o nā mea a pau, e hūnā ʻia ana nā mūhune like ʻole e maʻi ai kānaka. ʻO ka wela o ia ʻāina, ua make kekahi poʻe kūpuna i loko o ka hale. I kauwahi o ia mau ʻāina, ʻaʻohe wai maʻemaʻe e inu ai a ʻo nā ukana lako e halihali ʻia mai ana, aia ka loaʻa a kū lalani mai a hala he mau hola. Pēlā pū nō hoʻi me ke kakalina. ʻAʻohe uila e hoʻoholo ai i nā mīkini paumu kakalina no nā kaʻa, a ʻaʻohe uila e holo ai nā mīkini hōʻoluʻolu ea. He nui hoʻi ka poʻe i wāwahi ʻia ko lākou hale, a eia ke noho nei ma nā hale hoʻomalu a me nā pupupu hale paha. Aloha nō hoʻi kekahi poʻe, ua paʻa nā alanui i nā mākaʻi, a ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻi aku i ko lākou hale e hoʻomaka ai i ka hoʻomaʻemaʻe.

A i loko nō o ia mau hihia, ua ʻike ʻia nā hana lokomaikaʻi like ʻole he nui wale i lawelawe ʻia. E kōkua ana ka poʻe nele a hune i ka poʻe nele a hune. A he mea ia e lana ai ka manaʻo o ka hoʻomaloka a me ka hoʻomahuakala. Aloha nō! I loko nō o ia mau hana lokomaikaʻi, ua ʻike ʻia ka ʻaoʻao pupuka o kānaka ke lawa ʻo ia i ka hoʻomanawanui ʻana i ka noho hemahema. Ua hoʻomaka ka ʻaihue, ka pōā, a me ka limanui ʻana. A ʻo ka hana a kekahi poʻe, he pūlapu ia. ʻO ia hoʻi, ʻo kēlā mau kaʻa, ma nā miliona ka heluna, i holoāiʻa i loko o ka wai halana, eia ke kūʻai ʻia nei ma nā kahua kūʻai kaʻa mai ʻō a ʻō.

Noʻu iho, he mea paʻakikī ka hoʻohalahala, no ka mea, ʻaʻole au ma ka noho pū ʻana me kēlā poʻe ʻaihua. Pēlā nō paha au ua ʻike ʻia kēlā haʻawina. A ʻo ka hapanui paha o ia mau kaʻa, ʻaʻohe wahi ʻano o ka pūlapu. Ua hōʻike ahuwale ʻia ko lākou moʻolelo luʻu wai. ʻAʻole naʻe pēlā nā mea a pau. Aia nō kekahi poʻe poholalo nāna e kūʻai i nā kaʻa i hele a ʻino a kūkaehao nā wahi huna, a ʻaʻohe o lākou hōʻike mai i ka moʻolelo pololei o ia kaʻa. Wahi a Carfax, ma hope mai o Katrina, ua waiho maila he 600,000 kaʻa i pōʻino, a ua hiki mai 1,000 o ia heluna ma nā kapakai o Hawaiʻi nei, a eia nō ke helu ʻia nei ka nui o nā kaʻa i pohō ma hope o Harvey a me Irma, ʻaʻole naʻe i pau. E ao nō ka mea kūʻai o ili mai auaneʻi ko haʻi pilikia.

Kalaʻihi ka lā, kūpilikiʻi ka honua

na Laiana Wong (ka lā 9 o Kepakemapa, 2017)

Synopsis: The world experienced some very powerful solar flares this week. Such dramatic events can have serious consequences. They can also produce beautiful skies. World leaders should be more positive outlooks.

Aloha mai kākou e nā hoa heluhelu i hele a luhi i nā moʻolelo pākūwā e pili ana no kahi Huli a me kāna mau hana kalaʻihi kohu ʻole e lawelawe nei a me kāna mau kānāwai hoʻi e kau wale mai nei ma kona kūlana pelekikena. A oki loa ka hana a Kim Jong Un e hoʻoweliweli nei i ka hoʻouka kaua iā ʻAmelika. Eia mai kahi mea kalaʻihi hou nāna e hoʻokūpilikiʻi i ko ka honua holoʻokoʻa. ʻO ia hoʻi kēlā mea mālamalama poepoe e kau mai ana i luna o kākou. Ua kamaʻāina no kākou a pau i ia mea ʻo ka lā. I ka lā 6 o nēia mahina, ua ʻikea kona ʻaoʻao huhū ma muli o ka pakeʻo ʻana mai o kona alelo wela ma ke ʻano he ahipuʻilani.

He mea maʻa mau ka ʻike ʻia o ka lapa ʻana mai o ke ahi lā me ka ʻōlapa aku nō ma waho o ka lewa lipo. Nunui loa naʻe kēia mau ʻōlapa ʻana i ʻike ʻole ʻia i kona pōʻaiapuni (he 11 makahiki ka puni hoʻokahi ʻana o ia ʻano hana a ka lā). He wā kēia e māhuahua ai a e emi ai hoʻi kēia mau hanana a ka lā,  wahi a ka poʻe ʻepekema. I loko o kēlā wā pōʻaiapuni i kaʻahope aku nei, puaʻi maila ʻelua ahipuʻilani nui. I ka pule nei, i ke kakahiaka nui o ka Pōʻalua hoʻi, ʻo ka puaʻi maila nō ia o kekahi ahipuʻilani i ana ʻia ka ikaika ma ka X2.2, a he mau hola helu wale ma ia hope mai, ua puaʻi mai kekahi i ana ʻia i ka X9.3.

Eia kahi mau ʻōlelo e hoʻākāka ai i ia anakahi ʻana. ʻO ka hua X, ʻo ia ka pae nui loa o ke koʻikoʻi o ka hana. He pāʻumi ia i ko ka hua M, a he pāʻumi ka hua M i ko ka hua C. ʻO ka helu ma hope o ka hua palapala (e laʻa ka helu 2.2 a 9.3 paha), he hōʻike nō ia i ka ikaika. Ua like ka ikaika me hoʻokahi piliona pōkā pahū haikokene. Eia ka mea e makaʻu ai. Ke lapa mai ia ahipuʻilani, e lapa pū mai me kekahi ʻōpua nui nona nā huna ʻine, nā ʻiona, a me nā ʻātoma. He ʻano pūnohu ʻino ia. A i kona hoʻokokoke ʻana mai i ka Honua nei, a ma ka ʻaoʻao nō hoʻi e pā mai ana ka lā, e pilikia paha nā papa o ka lewa puni. A inā pēlā, e pilikia nā poelele, ka ʻōnaehana kuhi lonitū me latitū, a me ka ʻōnaehana ikehu. E aho ka nānā ʻana o Huli me Kim i ia hopena. E hoʻoponopono paha lāua, no ka mea, ʻaʻohe kūkākūkā ʻana me ka lā, a wahi a kahiko, kuhihewa kahi manaʻo ke ʻole ke kūkākūkā!

ʻO ia mea he ahipuʻilani, e lapa mai nō mai loko mai o kauwahi kiko lā, kahi i hapa mai ai ka ikaika māʻamaʻama o ka lā i kapa inoa ʻia ma o ka helu AR 2673. ʻO ia nō kahi e ʻeu ai kēia mau ahipuʻilani. ʻAʻole nō e ʻike ʻia e ka maka. Aia a he ʻohe hoʻonui ʻike, a laila, ʻike ʻia. I kona lapa ʻana mai naʻe, e hahai mai nō kēia pūnohu ʻino he mau lā ma ia hope mai. Ua ʻōlelo ʻia, e māʻamaʻama mai kekahi ʻolili ʻula, e like paha me ka ʻoliliʻula o ka ʻākau, i loko o ka lewa, a ua hiki ke ʻike ʻia ma kauwahi o ka honua nei. Ua pololei nō paha ka ʻōlelo a kekahi poʻe, ʻelua alo o ke kenikeni hoʻokahi. Ma ʻaneʻi, he ʻaoʻao pupuka a he ʻaoʻao nani.

Uē ka lani, uē pū me ko ka honua

na Laiana Wong (ka lā 2 o Kepakemapa, 2017)

Synopsis: News of the flooding from tropical storm Harvey has reached just about everyone by now. The little bit of flooding I had at my house i Kāneʻohe during the rains on Tuesday pales in comparison to the devastation in Texas and Louisiana.

Aloha mai kākou. Huaʻi ke aloha no ka poʻe e hoʻomanawanui nei iā Harvey, ka makani pāhili i hao mai ma nā kapakai o Tekasa a ma laila aku ʻo ia a hōʻea i Luisiana me ka wāwahi pū ʻana i nā kaʻa, nā hale, nā kumulāʻau, a me nā mea nō hoʻi a pau e kū ana ma kona ala. ʻO ka loku nui mai o ka ua, ua ana ‘ia i ke 50” ma kauwahi o ia kapa, a ke ʻōlelo ʻia nei e ka poʻe wānana anilā, i loko nō o ka pā ʻana mai o ka lā i ka lā mālie, ʻaʻole nō i pau. He mau ʻinihā koe e hiki mai ana. Hālana ka wai mai ʻō a ʻō, a ʻo ka waʻapā wale nō ke kalaiwa ma nā alanui. A ʻoki loa ka iho ʻana mai o nā makani kaʻa wiliwili. E iho ana ʻo luna a e piʻi ana paha ʻo lalo.

Kuʻi ka lono o ia ʻino ma o nā papaho like ʻole mai ka wā i hoʻomaka ai i kēlā pule aku nei a hiki mai nō i kēia wā aʻu e kākau nei i kēia kolamu. ʻO ka Pōʻahā wale nō kēia, a eia ke noke aku nei ka ʻino. Kainō, ʻo ia wale iho nō ka mea hou o ka ʻāina. Eia kā naʻe, he nui hou aku nā mea hou, akā, ʻo ka weliweli o kēia ʻino, ʻaʻohe wahi pāweo o ka maka. Inā ua pakele ka hale i ka wāwahi ʻia e ka makani pāhili, ʻaʻole nō paha i pakele i ka hālana o ka wai. Nui ka pohō ma nā wahi a pau a e lana ana ka pīhā i loko o ka pihō e uhi nei i ka ʻāina mai ʻō a ʻō. Piha ke aloha a nui ka menemene o ka naʻau no ka poʻe hoʻomanawanui i ia kūlana hoʻomānaʻonaʻo.

Iaʻu e nānā ana i ke kīwī a me nā kiʻi o ka wai e lana ana ma laila, mai ka lani nō a ka honua, loku mai ana ka ua ma koʻu hale i Kāneʻohe. Eia mākou ke kūkulu nei i kekahi lumi ma luna o ka hale kaʻu a ua lilo ua hale kaʻa nei i wahi e hoʻāhu ai i nā pono hale a me nā ukana like ʻole. ʻOiai, ʻaʻole nō i paʻa ke kaupoku, e kulukulu ana ka wai ma nā māwae mai o ka papahele ʻelua. Ma ka pōmaikaʻi, ua uhi ʻē ʻia kēlā mau mea waiwai i ke kapolena, a ua pakele i ka ua. ʻO nā kiʻo wai nui o Kūlanihākoʻi, ʻaʻole lawa nā pākini e hoʻokiʻo ai. Ua hele a he ʻehā paha ʻīniha ka lana ʻana o ia wai ma ka hohonu loa a ua makaʻu au o pohō kēlā mau mea waiwai i ka pulu ʻelo. He mau hola ke kā ʻana i ka liu ma ka papahele o ka hale kaʻa, ʻo ka palekana mai nō ia o ia mau ukana.

Ua ʻano hilahila paha ka hoʻohālike ʻana i ka wai e lana ana ma koʻu hale kaʻa me ka wai hālana nui ma Tekasa mā me Luisiana, eia naʻe, he mea ia e komo ai ka mahalo i loko oʻu no koʻu pōmaikaʻi i ka pakele ʻana i ka wai nui. Ma Loko, he loko wai ia. He 3,500 ka nui o ka poʻe i hoʻopakele ʻia ma laila. He 9,000 poʻe e moe ana ma nā moe pelu ma loko o nā hale hoʻomalu. He 30,000 poʻe i hōʻauheʻe ʻia mai ko lākou hale aku a e ʻimi ana i wahi  maloʻo e moe ai. Manomano a lehulehu ka poʻe e pono ai i ke kōkua.

I ka piʻi ʻana o koʻu kai no koʻu wahi pilikia, ua hoʻomaopopo i ia pōʻino ma Loko. ʻO ka nā koke ihola nō ia, a i loko nō o ia lana ʻana o ka wai nui, lana nō hoʻi ka manaʻo e ola hou ai kēlā poʻe a me nā holoholona hoʻi kekahi!

E kūʻēʻē ʻia ka hoʻokae ʻili, he hana ʻino

na Laiana Wong (ka lā 26 o ʻAukake, 2017)

Synopsis: The American Educational Research Association has released a statement condemning the recent violent events in Charlottesville, VA. A Hawaiian version of the statement appears below.

Aloha mai kākou, kekahi i kekahi. Eia iho nei kekahi manaʻo nui e hoʻolaha ʻia nei e ka American Educational Reseach Association (AERA) e pili ana i ka hana ʻino o ka haunaele i kupu mai ma Charlottesville, VA, i kēlā pule aku nei, ua unuhi ʻia mai loko o ka ʻōlelo haole penei:

Eia nō ka AERA ke hōʻāhewa aku nei i ia mea he hoʻokae ʻili ma kona mau ʻano a pau, a ke huliāmahi nei me nā hui ʻē aʻe o ʻAmelika i ka hoʻopau ʻana i ka inaina, ke kaulike ʻole, a me nā hana hoʻoweliweli lāhui i ʻike ʻia ma Charlottesville i kēlā pule aku nei. Eia nō ke laha nei ka manaʻo no ke kau ʻana o ke kūlana o ka poʻe ʻilikea ma luna aʻe o nā lāhui ʻē aʻe, a laha pū nō me ka hoʻokae ʻana i nā hui like ʻole e laʻa ka Hebela, nā pāʻele, nā māhū, ka poʻe no nā ʻāina ʻē, a me ka poʻe i ʻokoʻa ka hoʻomana. He kuleana ko ke kaiaulu noiʻi hoʻonaʻauao no ka ʻimi i ka naʻauao a hoʻolaha aku me ka mōakāka.

E hoʻonaʻauao ʻia nā hanauna o ka wā i hala, kēia wā, a me ka wā e hiki mai ana i ʻike kākou i nā mea e pono ai ka holomua ʻana o nā kānaka a pau. Aia ka pono ʻo ka hoʻomaopopo a me ke kālailai ʻana i ka pilina o nā hana hoʻonaʻauao me nā manaʻo hoʻokae ʻili, a me ka hopena o ia mau haʻawina i ke oʻo ʻana mai o ke keiki. E ʻimi ʻia ka ʻike e pale aku ai i ka inaina a hoʻokāhuli ai i nā manaʻo hoʻokaʻawale kanaka, a e kaukaʻi ma luna o nā hana e kupu mai ai ke aloha. E kūʻēʻē nō nā mea noiʻi mai ʻō a ʻō i nā ʻino e mahae ai ka nohona maikaʻi ʻana o kānaka, a e aʻoaʻo ʻia nā haumāna i ke ʻano kohu ʻole o ia hana i ʻike ʻia ma Charlottesville. ʻO nā hōʻailona hoʻi a me nā kia hoʻomanaʻo o ka hana ʻino, ʻaʻohe wahi pono i laila.

Aia kahi mana i loko o ka hoʻonaʻauao ʻana nāna e alakaʻi i nā hanauna o kēia hope aku ma ke ala kūpono, he ala ia e mālama ʻia ai nā pono siwila o nā kānaka nāna i hoʻokumu i nā kānāwai, a i haku i nā mea noʻeau, a i kūkulu hoʻi i ke aupuni. Na ka AERA e aʻo i nā kānaka a pau i ka pono o ka hoʻopaʻa ʻana i nā moʻolelo o nā kauā, no ka hoʻokae ʻili, ka pepehi lāhui, ka hoʻokolonaio, a me ka hoʻokiʻekiʻe ʻana o ka poʻe ʻilikea iā lākou iho a kau mai ma ka papa i luna o nā kānaka ʻē aʻe. E hana ʻia i ʻole ai e mau aku ka hōʻino a me ka hōʻeha ʻia o nā hui o nā ʻano kanaka like ʻole.

He wā kēia e hoʻomaopopo ai, ʻaʻole hiki ke ʻae ʻia ka lilo ʻana o ia hana ʻino a ka poʻe hoʻokae ʻili ma Charlottesville i hana maʻa mau. He hewa ia a he pono ka noke ʻana o ka AERA i ke kamaʻilio ʻana e pili ana i ka pono a me ka ʻole o nā hana like ʻole e kupu mai ana i kēia au. A i kona hālāwai nui o kēia makahiki aʻe ma Nū Ioka, kūpono ka hāpai ʻia o kēia hihia nui ma loko o nā haʻiʻōlelo like ʻole, ʻoiai ʻo ka manaʻo nui o ka ʻaha, penei hoʻi: “The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education.”

ʻO Deborah Loewenberg Ball a me Felice J. Levine nā luna o ka AERA.