E kū kaʻeo i ke kalaʻihi o Maleka

na Laiana Wong a me Kekailoa Perry (ka lā 30 o Kēkēmapa)

Synopsis: Whereas Hawaiian is one of two official languages of the State, a defendant should be allowed to present a defense in Hawaiian, and not be forced to operate within the limitations of English.

Aloha hou mai nō kākou e nā hoa kanaka e paʻu nei i ia hana ʻo ka hoʻōla ʻōlelo makuahine. I ka MH 1978, ua palapala ʻia akula kahi kānāwai mokuʻāina e paipai ana i kā kākou ʻōlelo makuahine i ʻōlelo kūhelu. He ʻoliʻoli ʻiʻo nō. Ua hoihoi naʻe kēia hanana, no ka mea, ʻo ia nō ka ʻōlelo e kū ana i ka moku ma mua loa o ka hōʻea mai o ka namu haole. He aha ke kumu e hoʻokūhelu ʻia ai ka mea maoli? A i kūhelu hoʻi iā wai? A i kēia manawa, ke ʻike nei kākou he kūhelu hoʻopunipuni wale ia. Aia nō kekahi paukū ma ia kānāwai e hoʻohaʻahaʻa ana i ke kūlana o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma lalo o ka namu haole. Penei hoʻi, inā e ʻokoʻa ka manaʻo haole a ʻokoʻa hoʻi ka manaʻo Hawaiʻi o kekahi kānāwai, ʻo ka mana haole ke nānā ʻia. A ʻo ka mea ʻāpiki, ua lilo ke kuleana i nā hale hoʻokolokolo Maleka e hoʻokolokolo ai i nā hihia a pau ma o ka namu haole. Eia kā, ua hoʻokuleana lākou iā lākou iho nō, a ua hapa mai ka ikaika o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ko kākou ʻāina ponoʻī iho nō.

I ka P3 o ka pule nei, ua kupu maila kekahi hihia e emi ai ka pono o kākou Hawaiʻi. Ua hoʻoholo ʻia akula e kekahi luna kānāwai o ka mokuʻāina ʻo Hawaiʻi, ma lalo o ke kaumokuʻāina ʻo Maleka, kekahi nīnau no ka hihia o Kaleikoa Kaeo, he kanaka aloha ʻāina no Maui, i hōʻāhewa ʻia akula i ke ʻano ʻino o ka hana, ka ʻākeʻakeʻa i ke alapīpā, a me ka hoʻokuli ʻana i ke kauoha a ka mākaʻi. Ua pili ia nīnau i ka ʻōlelo e hoʻokolokolo ʻia ai ua hihia nei, ʻo ka namu haole paha, a ʻo ka ʻōlelo kanaka paha. Ua koho ʻia ka namu haole, a ʻo ke kumu mai, ʻo ia nō ka hoʻomakauliʻi ʻana i ke kālā. Penei hoʻi ka manaʻo o ka luna kānāwai, ʻoiai ua hiki nō iā Kaleikoa ke hoʻomaopopo i ka namu haole, e hoʻokolokolo ʻia ka hihia ma loko o ka namu haole.

Aloha nō kahi luna kānāwai ʻike ʻole i ke ʻano o ia mea he ʻōlelo. Pehea lā ke akamai o ka mea unuhi, ʻaʻole nō e like a like ka manaʻo o kekahi ʻōlelo me kona manaʻo ke unuhi ʻia ma kekahi ʻōlelo. Inā e manaʻo ana ka mea i hōʻāhewa ʻia aia kona pono i ka pale aku i nā hōʻāhewa ʻana ma o kekahi ʻōlelo, e pale aku nō ʻo ia pēlā. Ke manaʻo nei ua ʻo Kaleikoa ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi ka mea e akāka loa ai kāna mau hana a me kona mau kumu i hana ai, a pēlā hoʻi e ʻike ʻia ai kona pono. No laila, ʻaʻohe wahi kaulike o kona koikoi ʻia e hōʻike aku i kona manaʻo ma o ka namu haole.

He aha lā hoʻi ke kumu e hōʻole ʻia nei ko ia ala noi e pale aku i nā hōʻāhewa ma o ka ʻōlelo a kona mau kūpuna? He hoʻomakauliʻi paha i ke kālā, he hāwāwā paha ko ke aupuni ʻike ʻole i ka ʻōlelo Hawaiʻi, a i ʻole ia, he hana ʻāpiki paha ia e hapa mai ai ka ikaika kūpale o ke kanaka Hawaiʻi a kōkua ai hoʻi i ka ʻākena o Maleka i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pono o ka poʻe Hawaiʻi. Eia nō ʻo Kaleikoa ke naʻi nei i ka pono o kona mau hoa lāhui, a ke kū kaʻeo nei i ke kalaʻihi o Maleka. E ala e nā hoa kanaka! E huliāmahi hoʻi o hapa mai ko kākou pono!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s