He maʻi ʻino e huikau ai ka waihona noʻonoʻo

na Laiana Wong (ka lā 21 o ʻOkakopa, 2017)

Synopsis: Researchers are making headway in their efforts to understand the causes of Obsessive Compulsive Disorder. Interestingly, some of the genes in which ceratain mutations occur that seem to be linked to OCD are the same as those found in animals with similar disorders.

Aloha mai nō kākou e nā hoa heluhelu o Kauakūkalahale. E mahalo nō kākou i ka mea loaʻa, ke olakino maikaʻi a me ka paʻa mai o ia mea he mōakāka o ka noʻonoʻo. He pōmaikaʻi nui ia i loaʻa ʻole i ko kākou poʻe hoa kanaka a pau. Aia nō kekahi poʻe i pilikia ko lākou hoʻomaopopo ʻana i kā lākou hana i hana iho nei, e laʻa ka holoi lima. ʻO ia hoʻi, i ka pau ʻana o ia hana, ʻaʻole nō a he wā, e holoi hou aku nō i ka lima. Kohu mea lā ua poina loa ia holoi mua ʻana.

He ʻano maʻi kēia e lilo ai ka hoʻokō ʻana i kekahi hana maʻa mau he pulakaumaka no kekahi poʻe. Aloha nō ka poʻe i loaʻa i kēia ʻano maʻi. ʻAʻole hiki iā lākou ke hōʻalo i ka hana pinepine ʻana i kahi hana maʻalahi e laʻa ka laka ʻana i ka ʻīpuka, ka holoi ʻana i ka lima, ka hīmeni pinepine ʻana i kekahi mele ma loko o ka noʻonoʻo, a me ia mea aku ia mea aku. I ka manaʻo o kēia poʻe, ʻaʻole i laka ʻia ka ʻīpuka, ʻaʻole i holoi ʻia ka lima, a ʻaʻole i hīmeni ʻia aʻe nei ke mele. E koikoi hewa ʻia lākou e hoʻokō i ia hana i loko nō o ke kō pono ʻana ma mua. He minamina ka loaʻa ʻana o ko kākou mau hoa kanaka i kēia maʻi a he mea ʻano ʻē hoʻi ke ʻike aku. Kohu ʻīlio i ke alualu ʻana i kona huelo. He pono alualu wale nō kēlā. ʻAʻohe nō a he wā e loaʻa ai.

Ua kapa ʻia kēia maʻi ma ka ʻōlelo haole ʻo ka OCD, Obsessive Compulsive Disorder, a ke kapa nei au i ia maʻi hoʻokahi ma ka ʻōlelo Hawaiʻi he maʻi kuko hoʻokō. Ua ʻikea ke alualu ʻana o ka ʻīlio i kona huelo, akā, ʻo nā ʻīlio i nānā ʻia ma kēia papahana noiʻi, e noke aku nō i ke alualu a hala he mau hola. Kohu mea lā he ʻiʻini nui e koikoi nei i ka hoʻokō ʻana i ia hana, a ʻaʻole hiki ke waiho wale i ia pulakaumaka.

A he aha lā ke kumu e kupu mai ai kēia ʻano maʻi? Aia nō paha ka mole i ia mea he ʻōewe. Ua loaʻa mai i kekahi poʻe noiʻi he wahi ʻike hou e hoʻākāka iki mai ana i ka hāʻina o kēia nīnau wāhi pūniu. ʻO ia hoʻi, ma ka nānā ʻana i nā ʻōewe o kekahi mau holoholona (ʻo ka ʻīlio, ka pōpoki, a me ka ʻiole), nā ʻōewe nāna i hōʻike mai i nā hōʻailona o kēia maʻi, a i ka hoʻohālike ʻana hoʻi me nā ʻōewe o kākou kanaka, ua loaʻa mai he ʻehā ʻōewe pili i kēia maʻi, aia ma loko o nā holoholona a me kākou kanaka kekahi.

Ke manaʻo nei ka poʻe e noiʻi nei i kēia hihia, ua ʻāhuli ke ʻano o ia mau ʻōewe a ʻano ʻokoʻa maila, a ua lilo ia ʻāhuli ʻana i mea e pau ai ka hoʻokaʻa ʻana i ka ʻike ma waena o nā hunaola aʻalolo a pio ai hoʻi kekahi mea nāna e hoʻōki i ka hana mau ʻana o ke kanaka i kāna hana me ke kuko nui e hoʻokō.

He pōmaikaʻi ka loaʻa mai o kēia ʻano ʻike. Maliʻa o lilo ia i mea e  lapaʻau ai i kēia maʻi weliweli ʻo ke kuko hoʻokō. He ola ia e pono ai kānaka, a e pono ai hoʻi nā holoholona huikau o ka noʻonoʻo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s