Kalaʻihi ka lā, kūpilikiʻi ka honua

na Laiana Wong (ka lā 9 o Kepakemapa, 2017)

Synopsis: The world experienced some very powerful solar flares this week. Such dramatic events can have serious consequences. They can also produce beautiful skies. World leaders should be more positive outlooks.

Aloha mai kākou e nā hoa heluhelu i hele a luhi i nā moʻolelo pākūwā e pili ana no kahi Huli a me kāna mau hana kalaʻihi kohu ʻole e lawelawe nei a me kāna mau kānāwai hoʻi e kau wale mai nei ma kona kūlana pelekikena. A oki loa ka hana a Kim Jong Un e hoʻoweliweli nei i ka hoʻouka kaua iā ʻAmelika. Eia mai kahi mea kalaʻihi hou nāna e hoʻokūpilikiʻi i ko ka honua holoʻokoʻa. ʻO ia hoʻi kēlā mea mālamalama poepoe e kau mai ana i luna o kākou. Ua kamaʻāina no kākou a pau i ia mea ʻo ka lā. I ka lā 6 o nēia mahina, ua ʻikea kona ʻaoʻao huhū ma muli o ka pakeʻo ʻana mai o kona alelo wela ma ke ʻano he ahipuʻilani.

He mea maʻa mau ka ʻike ʻia o ka lapa ʻana mai o ke ahi lā me ka ʻōlapa aku nō ma waho o ka lewa lipo. Nunui loa naʻe kēia mau ʻōlapa ʻana i ʻike ʻole ʻia i kona pōʻaiapuni (he 11 makahiki ka puni hoʻokahi ʻana o ia ʻano hana a ka lā). He wā kēia e māhuahua ai a e emi ai hoʻi kēia mau hanana a ka lā,  wahi a ka poʻe ʻepekema. I loko o kēlā wā pōʻaiapuni i kaʻahope aku nei, puaʻi maila ʻelua ahipuʻilani nui. I ka pule nei, i ke kakahiaka nui o ka Pōʻalua hoʻi, ʻo ka puaʻi maila nō ia o kekahi ahipuʻilani i ana ʻia ka ikaika ma ka X2.2, a he mau hola helu wale ma ia hope mai, ua puaʻi mai kekahi i ana ʻia i ka X9.3.

Eia kahi mau ʻōlelo e hoʻākāka ai i ia anakahi ʻana. ʻO ka hua X, ʻo ia ka pae nui loa o ke koʻikoʻi o ka hana. He pāʻumi ia i ko ka hua M, a he pāʻumi ka hua M i ko ka hua C. ʻO ka helu ma hope o ka hua palapala (e laʻa ka helu 2.2 a 9.3 paha), he hōʻike nō ia i ka ikaika. Ua like ka ikaika me hoʻokahi piliona pōkā pahū haikokene. Eia ka mea e makaʻu ai. Ke lapa mai ia ahipuʻilani, e lapa pū mai me kekahi ʻōpua nui nona nā huna ʻine, nā ʻiona, a me nā ʻātoma. He ʻano pūnohu ʻino ia. A i kona hoʻokokoke ʻana mai i ka Honua nei, a ma ka ʻaoʻao nō hoʻi e pā mai ana ka lā, e pilikia paha nā papa o ka lewa puni. A inā pēlā, e pilikia nā poelele, ka ʻōnaehana kuhi lonitū me latitū, a me ka ʻōnaehana ikehu. E aho ka nānā ʻana o Huli me Kim i ia hopena. E hoʻoponopono paha lāua, no ka mea, ʻaʻohe kūkākūkā ʻana me ka lā, a wahi a kahiko, kuhihewa kahi manaʻo ke ʻole ke kūkākūkā!

ʻO ia mea he ahipuʻilani, e lapa mai nō mai loko mai o kauwahi kiko lā, kahi i hapa mai ai ka ikaika māʻamaʻama o ka lā i kapa inoa ʻia ma o ka helu AR 2673. ʻO ia nō kahi e ʻeu ai kēia mau ahipuʻilani. ʻAʻole nō e ʻike ʻia e ka maka. Aia a he ʻohe hoʻonui ʻike, a laila, ʻike ʻia. I kona lapa ʻana mai naʻe, e hahai mai nō kēia pūnohu ʻino he mau lā ma ia hope mai. Ua ʻōlelo ʻia, e māʻamaʻama mai kekahi ʻolili ʻula, e like paha me ka ʻoliliʻula o ka ʻākau, i loko o ka lewa, a ua hiki ke ʻike ʻia ma kauwahi o ka honua nei. Ua pololei nō paha ka ʻōlelo a kekahi poʻe, ʻelua alo o ke kenikeni hoʻokahi. Ma ʻaneʻi, he ʻaoʻao pupuka a he ʻaoʻao nani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s