Kaiakahinaliʻi: Ahu mōkākī ka puna i uka.

na Laiana Wong (ka lā 19 o ʻAukake, 2017)

Synopsis: Global warming has exacerbated the problem of rising sea levels. Record King tides are expected to become the norm in the near future, inundating coastal cities. And some folk still refuse to acknowledge the serious ramifications of global warming, let alone the fact that it even exists.

Aloha nō kākou. Hōlina! I kēia mau lā a kākou e ʻike nei, ke piʻi liʻiliʻi aʻe nei ka ʻili o ke kai, a i loko nō o kēia hope koke aku, e luʻu ana kekahi mau hale e kū nei ma ka pilikai. Wahi a kahiko, “ʻIno ka moana ke ahu mōkākī nei ka puna i uka.” I kēia wā, he nui nō ka poʻe akeakamai nāna e wānana nei i ia hopena mānaʻonaʻo o ko kākou hoʻohaumia ʻana i ko kākou honua poepoe. I noke aku kākou i ia hana ʻino, ʻo ka luʻuluʻu wale ana nō ka loaʻa. E hala ana nō hoʻi ka Puʻulena, ʻaʻohe wahi ala e hoʻi hou mai ai i ke kūlana o mua.

I kēlā mau mahina aku nei, ua ʻike ʻia ka piʻi ʻana o ka ʻilikai a pae mai ma uka loa o kona wahi maʻa mau. Ke kapa ʻia nei kēia ʻano kai he “King tide” (e kapa ʻia ana ma ʻaneʻi he “kai kini”). I kēlā mau mahina aku nei, ua piʻi loa mai nā kai kini a hōʻea i ke kūhoʻe. He mea kū wale nō ia i ka wā, akā, ke ʻōlelo ʻia nei, i loko o nā makahiki he 30 wale nō e hiki mai ana, e lilo ana ia ʻano kai kini he mea maʻa mau. A ʻo ka hopena mai, e ʻaʻai ʻia mai ana ka ʻāina o ka pilikahakai, e poʻi mai ana nā nalu ma uka, a e hālana ka wai ma ʻō a ma ʻaneʻi o ka ʻāina. ʻO nā kūlanakauhale ma kahakai, e nui ana ka pohō i ka piholo ʻana ma lalo o ka ʻili kai.

ʻO nā kumu o ka piʻi ʻana a me ke emi ʻana o ke kai ma ka ʻili o ka honua, ʻo ia nō ka ʻume kaumaha o ka honua ma muli o kona pili i ka mahina a me ka lā, a me ka pōniu ʻana hoʻi o ka honua a puni kona iho. Aia nā palena nui o ka ʻume kaumaha o ka honua i kona wā e kokoke ai i ka mahina (ua kapa ʻia kēia kūlana ʻo ka “perigee”) a me kona wā hoʻi e kokoke ai i ka lā (ua kapa ʻia kēia kūlana ʻo ka “perihelion”), a i ka wā e kū lālani ana ka mahina, ka honua, a me ka lā, ʻo ia nō ka wā e nui loa ai ke kai kini.

Auē! I kēia au mālamalama e kūkala ʻia nei kēia hopena a paʻē mai nō i nā pepeiao o ka lehulehu, ua mau nō ka hoʻomaloka o kekahi poʻe, e laʻa me ka pelekikena o ʻAmelika. ʻAʻohe ona hilinaʻi i ka ʻike a ka poʻe akeakamai e hoʻolaha nei. Ua like akula me ka poʻe hoʻomaloka e hōʻole nei i ka hehi ʻana o ke kanaka i ka ʻili o ka mahina. He aha lā ka mea e loli ai kona manaʻoʻiʻo ʻana? Wahi a Al Gore, ka hope pelekikena ma lalo o Pelekikena Bill Clinton, eia ke kūpaka nei nā iʻa i uka i ka lā mālie. ʻAʻole naʻe e lawa ia hōʻike e loli ai ka manaʻo o kēia pelekikena.

ʻO ia nō paha ka mana o ia mea he puni kālā. Aia nō ka ʻulu i mua a hala. ʻO ka ʻānunu ke alakaʻi i ka noʻonoʻo, a ʻo ka noho kūʻonoʻono wale nō kāna o ka manaʻo ʻana he ʻoiaʻiʻo. Aia wale nō paha a ʻau aku kona mau hōkele i ke kai, a laila paha e ʻike ai ʻo ia he ʻoiaʻiʻo kēia pilikia a kākou kānaka i kūkulu ai. Maliʻa o ʻike hou ʻia ke Kaiakahinaaliʻi a ʻo luna wale nō o Mauna Kea a me Haleakalā nāhi maloʻo e koe ana no kānaka e noho ai. Inā ua lawa ka lumi!